Re: opportunity

Good day,

I have an urgent proposition to discuss with you along with Chen Ben Form CEO.

Kindly REPLY for further details. God Bless.

—————–

Guten Tag,

Ich habe einen dringenden Vorschlag, mit Ihnen zusammen mit Chen Ben Form CEO zu diskutieren.

Bitte antworten Sie für weitere Details. Gott segne.

 

Lieber Chen Ben Form, wenn du so geschäftliche Kontakte versuchst anzubahnen, dann ist das aber zum Scheitern verurteilt. Du schreibst hier keinerlei konkrete Sachen, Angaben, … sondern nur bla bla und warum sollte man denn ausgerechnet mit dir, als Spammer, Geschäfte machen.

Auch gibst du keinerlei Kontaktdaten an unter denen man dich erreichen könnte.

Somit bleibt hier nur eine Sache -> ab mit dieser Spammail in den Mülleimer und nicht zurück schreiben

 

Die Mail kommt von Rob Hartery – rhartery@redeemer.ab.ca


Text und Bilder in der Spammail:
~~+~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~+~~

Good day,

I have an urgent proposition to discuss with you along with Chen Ben Form CEO.

Kindly REPLY for further details. God Bless.

 

 

Mailheader der Spammail:
~~+~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~+~~

return-path: <rhartery@redeemer.ab.ca>
delivery-date: Tue, 23 Feb 2021 12:56:22 +0100
received: from [195.4.92.113] (helo=smtp3.freenet.de) by mdbox95.freenet.de with esmtpa (ID
exim) (Exim 4.92 #3) id 1lgh0001Zt-A9 for allgemeiner-spam@internet-beschwerdestelle.de; Tue, 23 Fe
b 2021 12:56:22 +0100,from mail.redeemer.ab.ca ([199.216.176.200]:47780) by smtp3.
freenet.de with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES128-SHA:128) (port 25) (Exim 4.92 #3)
id 1lEWIc-0000LV-KV; Tue, 23 Feb 2021 12:56:19 +0100,from XCHANGE2010.crcs.ad ([:
:1]) by Xchange2010.crcs.ad ([::1]) with mapi id 14.03.0487.000; Tue, 23 Feb 2021
04:47:20 -0700
authentication-results: freenet.de; iprev=pass (mail.redeemer.ab.ca) smtp.remote-ip=199.216.176.200; dkim=
pass header.d=redeemer.ab.ca header.s=s1024 header.a=rsa-sha256
dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; s=s1024; d=redeemer.ab.ca; h=from:subject:da
te:message-id:content-type:mime-version; bh=05xghmPzOOnF/WNuku9SOvY6wQDdryMLJsUzeN
3gqYw=; b=oeGZd9LFRDsdL41qr05HUsZI1IiDHfR9HgRcWyj9PFuRPe8oacjCVBPwHydSYA q3uwsYOad
vamm6mTgVbs0+j2xy3bFZ2AhkWHuj/eqR4fgh4thQmyZqNeNgGzKmoO s2ZtI4Js8UKQlSQBpoZ/JG/Lk6ai
vG/mFp097Yjyre9yeQA=
from: Rob Hartery <rhartery@redeemer.ab.ca>
subject: Re: opportunity
thread-topic: Re: opportunity
thread-index: AdcJzedAgSIxyLWZSuyHffhjhDVxPXUwACfuRwAAAADcAAAAARUAAAABKwAAAAEIAAAAAQEAAAABFAAAAAD6
AAAAAPAAAAABIwAAAADpAAAAAQ8AAAABAgAAAAEFAAAAAQgAAAABFAAAAAD6AAAAAQoAAAABKgAAAAEWAA
AAASwAAAABDAAAAAElAAAAARUAAAABIQAAAAEUAAAAAUQAAAABUAAAAAFWAAAAAWkAAAABHwAAAAE/AAAA
AVgAAAABXgAAAAFrfhAAASoAAAABUAAAAAFdAAAAAWMAAAABVgAAAAF4AAAAAVUAAAABQQAAAAFHAAAAAW
cAAAABYwAAAAF2AAAAAWYAAAABaAAAAAGOAAAAAa4AAAABegAAAAFTAAAAAakAAAABtgAAAAHlAAAAAZ4A
AAABZwAAAAFxAAAAAbAAAfgABwwAAAAG/AAAAAcUAAAABiwAAAAGKAAAAAaAAAAAB5gAAAAGsAAAAAZUAAA
AB4gAAAAHXAAAAAb0AAAACLQAAAAIPAAAAAeUAAAACAgAAAAHbAAAAAiAAAAACAA
date: Tue, 23 Feb 2021 11:47:19 +0000
message-id: <1B3AhjDB66DFAA4794A9029DBfg04E037F019D3896FD@Xchange2010.crcs.ad>
reply-to: “pcsexpress116@gmail.com” <pcsexpress116@gmail.com>
accept-language: en-US
content-language: en-US
x-ms-has-attach:
x-ms-tnef-correlator:
x-originating-ip: [5.102.5.232]
content-type: multipart/alternative; boundary=”_000_1B3AhjEDB66DFAA4794Ahk029DB04E03fh019D3896FDXc
hange2010cr_”
mime-version: 1.0
x-scan-ts: Tue, 23 Feb 2021 12:56:19 +0100
x-spamaction: add header
delivered-to: allgemeiner-spam@internet-beschwerdestelle.de
envelope-to: allgemeiner-spam@internet-beschwerdestelle.de
x-fnsign: v=3 s=490hkDF6D0A677BD4A2fgh324760D5C809598EDAFhkBD6AA9699B10CEC84F3A28430C

Ähnliche Beiträge:

Leave a Comment

2 × vier =